Przejdź do treści

Słowo Boże

autor: redaktor naczelny an. Maciej Rybak

W tym wydaniu Amicusa kierujemy do Was następujące słowo:

PRZYPOWIEŚĆ O TALENTACH

Mt 25, 14-30

14 Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. 15 Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz 16 ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. 17 Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. 18 Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. 19 Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. 20 Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. 21 Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” 22 Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. 23 Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” 24 Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. 25 Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” 26 Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. 27 Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. 28 Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. 29 Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. 30 A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

To wydanie sekcji biblinej naszego Amicusa jest inne od wszystkich dotychczasowych. Nie chcemy podawać Wam gotowej interpretacji tego fragmentu, ale zaprosić Was do samodzielnego rozważania tego Słowa. Chcemy Wam w tym pomóc, więc poniżej prezentujemy jedną z metod czytania i rozważania Słowa Bożego.

METODA VASTERAS

Metoda ta polega na tym, że czytając dany fragment Pisma Świętego zaznacza się trzy formy graficzne. Jedna z nich to wykrzyknik, którym oznaczamy zdanie lub część fragmentu, którą uważamy za coś bardzo ważnego. Druga z nich to znak zapytania, którym zaznaczamy coś co jest dla nas niejasnego i co budzi w nas jakieś pytania (możecie je podsyłać na naszego maila redakcja.amicus@gmail.com, a my w miarę naszej wiedzy i możliwości postaramy się na nie odpowiedzieć). Ostatnia z nich to strzałka, którą oznaczamy coś, co czujemy że w danym fragmencie Pan Bóg mówi osobiście do mnie.

Drodzy Przyjaciele! Bardzo Was zapraszamy do rozważania i czytania Słowa Bożego, bo Bóg właśnie przez nie do nas mówi. Owocnych rozważań!

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.